skip to Main Content
06 1346 0451 mvos@emve-horeca.nl

Voorwaarden:

  • Bij volledige annulering door opdrachtgever tussen 24-72 uur voor de afgesproken opdracht is opdrachtgever gehouden 50% van het totaal
    geoffreerde bedrag aan opdrachtnemer te betalen. Bij volledige annulering door opdrachtgever 24 uur voor de afgesproken opdracht is opdrachtgever gehouden 100% van het totaal geoffreerde bedrag aan opdrachtnemer te betalen.
  • Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw.
  • Minimale afname is 4 aaneengesloten uren.
  • Tarieven zijn exclusief € 0,25 kilometervergoeding en eventuele bijkomende parkeerkosten.
Back To Top